TUULIENERGIA


Air 403WG 913


  Tuuligeneraattorit ovat oiva ratkaisu esimerkiksi silloin, kun kesämökki sijaitsee tuulisella paikalla.

Suomessa vapaa-ajan kohteet, eli kesämökit, sijaitsevat paikoissa, joihin eivät avotuulet usein suoraan kohdistu. Tämä on tuuligeneraattorin sijoituspaikkaa ajatellen huono seikka.

Generaattorin paikalla on merkitystä, jotta siitä saatava hyöty olisi maksimaalinen. Paikan valinnalle on selkeästi kaksi pääkriteeriä: riittävän suuri keskimääräinen tuulennopeus, sekä sijoituspaikan pyörteettömyys. Pyörteet aiheuttavat tuoton vähenemistä ja lyhentävät generaattorin elinikää merkittävästi.Tuuleeko Suomessa riittävästi? Tuulen nopeudet, määrät, sekä suunnat vaihtelevat runsaasti eri vuodenaikojen mukaan. Kesällä tuulen määrä on keskimäärin noin puolet vähemmän kuin talviaikaan. Esimerkiksi Utössä kesällä tuulen nopeus on noin 5 m/s ja kasvaa syksyä kohden yli 8 m/s keskinopeudeksi. Utön vuosittainen tuulen keskinopeus on yli 6 m/s, jota pidetään normaalisti yleisen sähköntuotannon raja-arvona.

Tuulesta saatava energian määrä kasvaa tuulennopeuden kolmanteen potenssiin, eli kun tuulen nopeus kaksinkertaistuu niin energian määrä kasvaa 8:n kertaiseksi.HYBRIDIJÄRJESTELMÄ eli aurinkosähkön ja tuulienergian yhteiskäyttö on Suomen olosuhteissa erittäin perusteltua. Aurinkotuntien määrä on kesällä suuri, ja tuulen nopeudet alhaiset. Tuulienergian määrä syksy-talviaikaan on lähes kaksinkertainen kesäaikaan verrattuna. Tämä takaa esim. mökillä vietetyn ajan merkittävää pidentymistä.Hybridijärjestelmä

Hybridijärjestelmä|Takaisin|